top of page

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 05–01-2024

 

1. Betaling en Levering

1.1 Alle prijzen zijn in euro's en inclusief BTW.

1.2 Betaling gebeurt online via de aangeboden betaalmethodes.

1.3 Digitale producten worden na succesvolle betaling automatisch per e-mail geleverd en zijn downloadbaar tot een half jaar na betaling.

2. Koopovereenkomst

2.1 Het plaatsen van een bestelling en de betaling ervan vormen een definitieve koopovereenkomst met Onderwijsbureau De Taalkoffer.

2.2 De koper krijgt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht blijft bij Onderwijsbureau De Taalkoffer.

 

3. Intellectuele Eigendom

3.1 Alle intellectuele eigendomsrechten blijven eigendom van Onderwijsbureau De Taalkoffer.

3.2 De geleverde digitale producten schenden geen intellectueel eigendomsrecht van derden.

 

4. Aansprakelijkheid en Verantwoordelijkheid

4.1 Onderwijsbureau De Taalkoffer is niet aansprakelijk voor schade door het gebruik van de producten. 4.2 Klanten zijn verantwoordelijk voor juiste informatie en instellingen voor e-mailontvangst en digitale producten.

 

5. Copyright en Gebruik

5.1 Gekochte digitale producten mogen niet worden gekopieerd, verspreid of commercieel geëxploiteerd worden. Gebruik is beperkt tot één klas.

5.2 Het maken en verspreiden van "afgeleide werken" is niet toegestaan.

 

6. Bestelling Annuleren

6.1 Op digitale producten geldt geen recht van retour. Annuleren na uitvoering en levering is niet mogelijk.

 

7. Trainingen, Coaching en Advies

7.1 Inschrijving en betaling voor trainingen en coaching zijn bindend.

7.2 Bij annulering door de klant gelden specifieke annuleringsvoorwaarden, zoals vermeld in de afzonderlijke overeenkomst.

7.3 Onderwijsbureau De Taalkoffer behoudt zich het recht voor trainingen of coaching te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of andere onvoorziene omstandigheden.

7.4 Het intellectueel eigendom van trainingsmaterialen en adviesdocumenten blijft bij Onderwijsbureau De Taalkoffer.

8. Overige Bepalingen:

8.1 In strijd met de wet vervallen bepalingen en worden vervangen door nieuwe vergelijkbare bepalingen.

8.2 Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing.

8.3 Geschillen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.

 

Privacyverklaring: Wij gebruiken uw gegevens alleen voor facturatie, bestelling en correspondentie, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie, zie onze privacyverklaring.

Vragen? Neem contact met ons op via e-mail: info@detaalkoffer.com

bottom of page