top of page

Klachtenregeling

1. Inleiding:

Onderwijsbureau De Taalkoffer streeft naar de hoogste kwaliteit in haar dienstverlening. Mocht u desondanks een klacht hebben over onze producten, diensten, trainingen, coaching of advies, dan nodigen wij u uit om deze klacht met ons te delen. Op deze manier kunnen wij samen werken aan een passende oplossing.

2. Indienen van een klacht:

2.1 Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend via e-mail op het volgende adres: info@detaalkoffer.com.

2.2 De klacht dient duidelijk en gedetailleerd te worden omschreven, inclusief relevante gegevens zoals factuurnummer, productnaam, en een beschrijving van de klacht.

3. Behandeling van de Klacht:

3.1 Na ontvangst van de klacht krijgt de klager binnen vijf werkdagen een bevestiging van ontvangst.

3.2 Onderwijsbureau De Taalkoffer zal zich inspannen om de klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 15 werkdagen, te behandelen.

3.3 Indien het nodig is om de behandelingstermijn te verlengen, zal de klager hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld, onder vermelding van de reden van vertraging en de verwachte afhandelingstermijn.

4. Oplossing en Communicatie:

4.1 Onderwijsbureau De Taalkoffer streeft naar een passende oplossing voor de ingediende klacht.

4.2 De klager wordt schriftelijk geïnformeerd over de uitkomst van de klachtenprocedure en de genomen maatregelen.

4.3 Indien de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kan de klager zich wenden tot een onafhankelijke geschillencommissie.

5. Geschillencommissie:

5.1 Indien het geschil niet tot tevredenheid is opgelost, kan de klager het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Onderwijs.

5.2 De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend voor beide partijen.

5.3 Informatie over de procedure bij de Geschillencommissie is beschikbaar op www.geschillencommissie.nl.

6. Overige Bepalingen:

6.1 Deze klachtenregeling is van toepassing op alle klachten met betrekking tot de dienstverlening van Onderwijsbureau De Taalkoffer.

6.2 In strijd met de wet vervallen bepalingen en worden vervangen door nieuwe vergelijkbare bepalingen.

6.3 Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing.

Contactgegevens Klachtenbehandeling:

E-mail: info@detaalkoffer.com

Adres:

Onderwijsbureau De Taalkoffer:

Liesboslaan 297

4838 EV Breda

Nederland

 

Vragen of hulp nodig?

Neem contact met ons op via e-mail: info@detaalkoffer.com

Wij streven ernaar om uw klacht zorgvuldig en naar tevredenheid af te handelen.

bottom of page