top of page

Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 05–01-2024

 

Bij Onderwijsbureau De Taalkoffer nemen we uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens serieus. Deze privacyverklaring legt uit hoe wij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, delen en beschermen, in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

1. Verzamelde Informatie

Wij verzamelen uitsluitend persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt via onze website, e-mail of andere communicatiemiddelen. Dit omvat informatie zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele andere gegevens die nodig zijn voor de diensten die wij aanbieden. Daarnaast verzamelen wij gegevens tijdens en na trainingen om de kwaliteit van onze diensten te waarborgen.

 

2. Doel van Gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, zoals het verwerken van bestellingen, facturatie, het verstrekken van informatie over onze producten en diensten, en het evalueren en verbeteren van onze trainingen.

 

3. Gegevensdeling

Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of vereist is door de wet.

 

4. Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, misbruik of wijziging.

 

5. Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, tenzij we wettelijk verplicht zijn om ze langer te bewaren.

 

6. Uw Rechten

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of over te dragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om deze rechten uit te oefenen.

 

7. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd, maar dit kan invloed hebben op de functionaliteit van de website.

8. Wijzigingen in de Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd.

 

9. Contact

Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via info@taalkoffer.nl.

bottom of page