top of page
studiedag op maat

studiedag op maat

didactische trainingen voor het schoolteam

  • 6 uur
  • 1.050 euro
  • Bij de klant

Beschrijving van de dienst

Wil je een hele studiedag organiseren? Dat kan zeker! Met de trainingen van de Taalkoffer werk je aan de professionele ontwikkeling van je team. Kies twee van de volgende onderwerpen of stel eigen onderwerp(en) voor. Werken aan woordenschat: Deze training richt zich op effectieve strategieën voor het bevorderen van woordenschatontwikkeling in de klas. De leerkrachten krijgen inzicht in verschillende methodieken en hulpmiddelen om de woordenschat van hun leerlingen te vergroten. De deelnemers kunnen de praktische voorbeelden en werkvormen direct toepassen in hun lessen. Leesbevordering bij meertalige kinderen: Deze training concentreert zich op het creëren van een stimulerende leesomgeving voor meertalige leerlingen. De leerkrachten leren hoe ze de taaldiversiteit in de klas kunnen benutten en positief kunnen inzetten voor leesbevordering. We proberen zelf een aantal werkvormen uit en delen praktische tips om de leesmotivatie en vaardigheden van meertalige kinderen te versterken. Differentiatie in de NT2/NVT-les: Tijdens deze training krijgen leerkrachten inzicht in het aanpassen van hun instructiemethoden om te voldoen aan de diverse taalniveaus en leerstijlen van hun leerlingen. Praktische voorbeelden en werkvormen helpen leraren om differentiatie op een effectieve en inclusieve manier te implementeren. Spreekdurf stimuleren: Deze training is gericht op het bevorderen van mondelinge vaardigheden in de klas. De deelnemers gaan aan de slag met stimulerende werkvormen om spreekvaardigheid te ontwikkelen bij hun leerlingen. Interactieve activiteiten en rollenspellen bieden leraren de kans om zelf te ervaren en te reflecteren op effectieve strategieën voor het verbeteren van de spreekvaardigheid. Een studiedag duurt 6 uur en is heel praktisch ingericht met theoretische achtergrond, waardoor de deelnemers hun vaardigheden kunnen verbeteren en direct kunnen implementeren in hun lessen. Het is uiteraard ook mogelijk om als team, in overleg met de docent, onderwerpen te kiezen. Na de studiedag ontvangen alle deelnemers de hand-out, een e-book met werkvormen en een certificaat van deelname. Wil je een training op maat reserveren? Stuur me dan een e-mail met de naam van de school/organisatie + gewenste onderwerp(en) + gewenste datum: info@detaalkoffer.com *Bianca Versteeg staat als docent geregistreerd bij het CRKBO. Hierdoor mag de Taalkoffer trainingen en workshops aanbieden die vrijgesteld zijn van BTW. **Prijzen zijn exclusief reiskosten trainer.


Contactgegevens

+31 612226521

info@detaalkoffer.com

Breda, Netherlands


bottom of page